Notice-and-Take-Down procedure

Revisie d.d. 1 januari 2015

 

Artikel 1. Definities

 

 • Cloud9xs: Cloud9xs.com, gevestigd te Michelangelostraat 95-1, 1077BZ Amsterdam, ingeschreven bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 34348135, hierna te noemen ‘Cloud9xs’
 • Melding: betreft het door een Melder aan een Cloud9xs melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op Internet met als doel deze inhoud van Internet te laten verwijderen.
 • Melder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Melding doet.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die bepaalde (gewraakte) inhoud op Internet heeft gezet en klant is van Cloud9xs.

 

Artikel 2. Notice-and-Take-Down procedure

 

 1. Als Cloud9xs een Melding ontvangt via het meldingsformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de Melder. Cloud9xs controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door Melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Cloud9xs de Melder de aanvullende gegevens verstrekken.

   

 2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Cloud9xs de Melder over deze partij. De Melding is dan afgehandeld.

   

 3. Als de Melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Cloud9xs de Melding door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de Melder over het doorgeven. Cloud9xs geeft het antwoord van de Klant door aan de Melder. Deze kan dan naar Cloud9xs reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de Melding afgehandeld. Cloud9xs informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Cloud9xs de volgende stappen.

   

 4. Als de Melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Cloud9xs een eigen inschatting:
 1. Als Cloud9xs zelf van mening is dat de Melding terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de Klant en Melder dat dit is gebeurd. Cloud9xs motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
 2. Als Cloud9xs zelf van mening is dat de Melding onterecht is, informeert zij de Melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.

   

 1. Als de Melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de Melder, dan maakt Cloud9xs een eigen inschatting:
 1. Als Cloud9xs zelf van mening is dat de Melding terecht is en de Melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Cloud9xs naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De Melding is dan afgehandeld.
 2. Als Cloud9xs zelf van mening is dat de Melding onterecht is, of de Melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de Melder hierover gemotiveerd. De Melding is dan afgehandeld.

   

 1. Indien er sprake is van een spoedmelding zal Cloud9xs binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De Melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Cloud9xs bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag.